1.UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması, Kırıkkale Üniversitesi Ev Sahipliğinde Yapıldı

'Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Üniversiteler Birliği 1.UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması, 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı. Etkinliğin Mavi Salon’da yapılan açılış törenine Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar,  UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu,  Kalite Yönetim Temsilcisi ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, YÖKAK Genel Sekreteri Mehmet Yılmaz, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, Üniversitemiz Kalite Koordinatör Yardımcıları Öğr. Gör. Nursal Koca ve  Öğr. Gör. Adem Pehlivanlı, Üniversitemiz Kalite ve Geliştirme Topluluğu Başkanı Erva Eser, UNİKOP’a üye üniversitelerden kalite koordinatörlük personeli ile kalite topluluğu üyesi öğrenciler, akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz katıldı. 

       

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  ile başlayan program, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in konuşmaları ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi”  konulu sunumu ile devam etti.

 

 “Yapmış Olduğumuz En Önemli Faaliyetlerden Birisi Öğrenci Kalite Buluşması Olacaktır”

 

KOP olarak yapmış oldukları çalışmalarda akademik destek alma gereği duyduklarını ifade eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu “Bölgeler arası kalkınmayı artırmak, bölgeler arası eşitsizlikleri gidererek denge sağlamaya çalışan KOP Bölge Kalkınma İdaresi,  8 il ve 89 ilçeye hizmet etmek üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Temel amacı bölgedeki kamu kurumlarının ihtiyacı olan projelere yardımcı olmak, bölgenin taleplerine cevap vermek olan KOP idaresi, bütün faaliyetlerinde akademinin bölge kalkınmasına ilişkin yönlendirmelerine ihtiyaç duymaktadır. Akademik desteği bölgesel kalkınmaya yansıtmak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmaların en önemlisi 8 ilimizdeki 13 üniversitenin katılımıyla kurulan UNİKOP Birliği’dir. Bu anlamda KOP İdaresi bölgede yapmış olduğu projelere akademik anlamda destek vermektedir. Yapmış olduğumuz en önemli faaliyetlerden birisi de bugün ilkini gerçekleştireceğimiz ve önümüzdeki yıllarda  kırsalın kalkınmasına,  gelişmesine destek verecek olan Öğrenci Kalite Buluşması olacaktır. Etkinliğimizin gelecekteki faaliyetlerimize de katkı sağlamasını umut ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

 

 “Öğrencilerin Kalite Süreçlerine Dahil Edilmesi Çok Anlamlı ve Önemlidir”

 

Kalite sürecinde öğrencilerin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, konuşmasında “Bence üniversite, akademia denilince akla gelen ilk kavram kalitedir. Çünkü akademia dediğimiz bu kurumlar bilginin güncellendiği, bilginin teknolojiye dönüştüğü, teknolojinin sanayiciyle buluşturulduğu kurumlardır. Bir taraftan eğitim öğretim süreçlerini yürüterek  geleceğin meslek sahiplerini yetiştirirken, bir taraftan da bilgiyi üreten, bilgiyi teknoloji ile buluşturma hedefi olan ihtisas ve araştırma üniversiteleri gibi üniversitelerden bahsediyoruz. Başta eğitim-öğretim kalitesi olmak üzere, özellikle bilimsel çalışmalarda kalite ve nitelik, üniversitelerimizin uluslararası arenada görünürlüğünün en önemli  unsurunu ve ana eksenini oluşturmaktadır. Bu ülkenin yarınları olan değerli gençler, sizlerden beklentimiz eğitim-öğretim süreçlerinin iyi bir şekilde sürdürülmesinde kendi haklarınız çerçevesinde sorgulayıcı, araştırıcı olmanız ve sonuç itibariyle de mezun olduğunuzda her açıdan donanımlı olmanızdır. Öğrencilerin kalite süreçlerine dahil edilmesi çok anlamlı ve önemlidir. Bu açıdan toplantının en azından öğrencilerimizin kalite süreçlerine bakış açılarını ve düşüncelerini anlamaya vesile olacağını düşünüyorum “ dedi.

 

 “Şehrimizin İleri Gelenlerine ve Kırıkkale Halkına Özel Olarak Teşekkür Ederim”

 

UNİKOP’un  kurulduğundan bu yana Türkiye’nin gelecek hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından tam odak noktada yer alan bir birlik olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, “UNİKOP, geçmiş yıllardaki faaliyetlerinde hem ilgili sektörlerin gelişmesine hem de öğrencilerimizin bireysel niteliklerini geliştirmesine yönelik olarak büyük hizmetler yaptı. Üye üniversitelerin yönetimi ve UNİKOP ekibi çok güzel bir sinerji oluşturdular.  Alanda ve uygulama noktasında çok önemli bir katkı sundular. Bundan dolayı çok mutluyum. Takıma sonradan katılan bir üye olarak biz de elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Bundan dolayı takımımızı oluşturan Kırıkkale Üniversitesinin akademik ve idari personeline, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin ileri gelenlerine ve Kırıkkale halkına özel olarak teşekkür ederim. Kalite kavramı olmazsa olmaz bir husustur. Kalite, güncel bir kavram gibi görünse de 1502 yılında Bursa Belediyesi için hazırlanan dünyanın ilk kalite standardı Kanunname-i İhtisabı-ı Bursa’da gördüğümüz gibi aslında bizim devlet geleneğimizden gelen ve tüm sektörlerin damarlarına sirayet eden bir kavramdır. Biz de Kırıkkale Üniversitesi olarak YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın liderliğinde yükseköğretimde yapılan çalışmalara  bu gibi etkinliklerle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Değerli gençler, hocalarınız sizlerin akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal anlamda da belli bir kalite standardına ulaşmanız için gayret gösteriyorlar. UNİKOP bünyesinde yer alan üniversitelerin akademik ve idari personelleriyle birlikte bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tüm katılımcılara, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

 “Kurumsal Kaliteye Ulaşmak Üniversitelerin de Öncelikleri Arasındadır”

 

 UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, “UNİKOP sayesinde üniversiteler arasında pek çok konuda birlikte hareket etme kültürü ve farkındalığı oluşturulduğunu ifade ederek, “Konya Teknik Üniversitesi olarak dönem başkanlığı süresince sizlerin destekleriyle birbirimize katkı sağlamaya çalıştık ve katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bugün ise Kırıkkale Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması etkinliğinde bir aradayız. Kurumsal kaliteye ulaşmak günümüz işletmelerinde olduğu gibi Üniversitelerin de öncelikleri arasındadır.  Kaliteyi bir bütün şeklinde ele alarak kurumsal unsurları içine politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar geliştirmeyi, bunları yazılı dokümanlara dönüştürmeyi, kurumsal değerlendirme ve denetimleri yazılanlara göre gerçekleştirmek gerekmektedir. Programların yürütülmesinde öğrenci merkezli öğrenme, değerlendirme ve planlama uygulamaları mevcuttur. 1. UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması etkinliğini organize eden Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Kalite Koordinatörlüğüne, katılım sağlayan öğrenci topluluklarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

 

 “Öğrencilerin Kaliteli Eğitimi Talep Eder Olması Kalite Güvence Sisteminin İşleyişi Açısından Önem Arz Ediyor”

 

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi”  konulu bir sunum yaptı. Etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten ve emeği geçenlere teşekkür eden  Prof. Dr. Muhsin Kar, sunumunda kalite güvencesinin önemi, kalite algısı, Yükseköğretimde kalite güvencesi ve amacı, YÖKAK ve kalite güvencesinin çerçevesi, akreditasyon uygulaması konu başlıkları çerçevesinde örnekler vererek kalite güvencesi hakkında bilgi verdi.

 

 Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan ve günümüzde 48 ülkenin bağlılık taahhüdünde bulunduğu bir reform süreci olan Bologna süreci ve kalite çalışmalarına etkisini anlatan Prof. Dr. Muhsin Kar,  “Türkiye de Avrupa Birliği üyesi olmaya çalıştığı için Avrupa Yükseköğretim Alanının bir parçasıdır. Avrupa’da kalite süreci Bologna sürecini tamamlayan bir unsur olarak görülmektedir. Tamamlayıcı boyutu ise yeterliliklerin kazanıldığından emin olunmasıdır. Üniversitelerimizin her bir bölümünden mezun olan öğrenciler, o programın kamuoyuna deklare ettiği yeterliliklere sahip olup olunmadığına bakılıyor. Derslerden başarılı olunması öğrencinin yeterliliklere sahip olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle bu ölçümü yapabilecek mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Türkiye’deki YÖKAK benzeri kalite ajanslarının da kuruluşlarının Avrupa’da 2003 yılından sonra olduğunu görüyoruz. 2015 yılında YÖK içinde komisyon olarak kurulan YÖKAK,  2017 yılından bu yana  Avrupa Müktesebatı gerekleri doğrultusunda uluslararası uygulamaların gerektirdiği şekilde bağımsız bir kurul olarak çalışıyor.  Bizim üç temel görevimiz var. Bunlar; kurumların kendi iç kalite güvence süreçleri oluşturmalarını desteklemek, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve farkındalık eğitimleridir. Farkındalık eğitimlerini akademik ve idari personelle, öğrencilerle ayrı veya birlikte yapabiliyoruz. Öğrencilerin kalite süreçlerine nitelikli katılımlarını sağlamak için eğitimler veriyoruz. Kalite çalışmalarında ana hedef öğrencilerdir. Öğrencilerin kaliteli eğitimi talep eder olması kalite güvence sisteminin işleyişi açısından oldukça önem arz ediyor. Bu işleyişin sadece yukarıdan aşağıya olması sağlıklı değil. Aşağıdan yukarıya doğru da talepler olması gerekiyor” dedi.

 

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın sunumunun ardından Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, konuşmacılara teşekkür ederek ebru tablosu ve “Fuat Sezgin ile Bilimler Tarihine Yolculuk” adlı kitabı hediye etti.

 

Açılış töreni, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve Keskinli Abdallar’ın mini konseri ile sona erdi.

 

Açılış töreninin ardından program, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu’nun “Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmasında KOP Proje Örnekleri”, Üniversitemiz Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Nursal Koca’nın “Kırıkkale Üniversitesi Kalite Süreçlerinin Gelişimi”, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın  “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Önemli Bir Paydaşı: Öğrenci”,   Üniversitemiz Kalite ve Geliştirme Topluluğu Başkanı Erva Eser’in “Kalite Güvence Sisteminde Öğrenci Topluluklarının Rolü” konulu konuşmaları ve “Önlisans, lisans ve lisansüstü Öğrencilerinin Kalitesine Katkısı” paneli ile devam etti.

 

    Programın ikinci günü Üniversitemiz Kalite ve Geliştirme Topluluğu Başkanı Erva Eser’in “UNİKOP Üniversiteleri Öğrencilerinin İşbirliğindeki Yeri ve Önemi” konuşması ile başladı.

 

   “Kırıkkale Üniversitesi Öğrencileri Perspektifinden Kalite Süreçleri ve Öğrencilere Etkileri” ve “UNİKOP Üniversitelerinde Öne Çıkan Alanlar ve Kalite Güvence Sistemleri” panellerinin ardından düzenlenen sertifika töreni ve Silah Müzesi gezisi ile program sona erdi.

 

   Panellerde UNİKOP Üniversiteleri öğrencileri üniversitelerindeki kalite çalışmaları hakkında bilgi verdi ve fikir alışverişinde bulundu.

 

  Sertifikalarını Üniversitemiz Kalite Yönetim Temsilcisi ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan ile YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’dan alan katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

 

Kaynakça: https://kku.edu.tr/Anasayfa