Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ

Konya Teknik Üniversitesi ÜNİKOP Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAHİN

Selçuk Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN

Aksaray Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Prof. Dr. Recep ÇİÇEK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet Burhan ÇAKICI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Erdem KAYRAL

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem ORHAN

Kırıkkale Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tanzer ERYILMAZ

Yozgat Bozok Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Prof. Dr. Hidayet OĞUZ

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Doç. Dr. Gökhan FİLİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Necati VARDAR

Yozgat Bozok Üniversitesi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BENVENİSTE

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü