KTÜN’de UNİKOP Devir Teslimi Yapıldı

UNİKOP Dönem Başkanlığı devir teslim töreni ve 2022 yılı 1. Olağan Üst Kurul toplantısı Konya Valisi Vahdettin Özkan, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçelik ve diğer 12 Üniversite Rektörünün katılımı ile Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ev sahipliğinde gerçekleşti.

 

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan UNİKOP 2022 yılı faaliyetlerini Konya Teknik Üniversitesi başkanlığında sürdürecek.

 

8 ilde, toplam on devlet – üç vakıf üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleriyle çalışmalara devam eden UNİKOP, 2021 yılı dönem başkanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yürütmüştü. Bölgenin kalkınmasına destek vermek amacıyla her yıl farklı bir üniversiteyle çalışmalar yürüten UNİKOP ortak çalışma kültürü ve paylaşımı başta olmak üzere, bilimsel iş birlikleri, personel kaynaşma toplantıları ve eğitimlerle pek çok konuda birlikte hareket etme kültürü ve farkındalığı oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda gerçekleştireceği faaliyetler ile KTÜN UNİKOP dönem başkanlığını 2022 yılı içerisinde yürütecek.

 

KTÜN Gelişim Yerleşkesinde yapılan törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Üyesi Üniversiteler olan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversites, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörleri, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile KTÜN akademik ve idari personeli katıldı.

 

Törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Hedef belirleme ve o hedefleri uygularken sürekli iyileştirme yapma ilerlemenin olmazsa olmaz parçaları olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bölgemizin öne çıkan özelliklerine, sorunlarına odaklanarak ortak çalışmalar gerçekleştirerek daha da güçleneceğimize inanıyorum. Bu anlamda KOP idaremizi tebrik ediyorum. Üniversitelerimiz de yine aynı şekilde çalışmalarıyla bizlere rehberlik ediyor. Üniversite, kamu ve sanayi işbirliği içerisinde yapılan faaliyetlerle güzel çıktılara dönüştüğüne inanıyorum. İlerleyen süreçlerde UNİKOP ile de faydalı, verimli işler çıkacağına inanıyorum. Geçtiğimiz dönem ÜNİKOP Dönem Başkanı üniversitemize çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem başkanı Konya Teknik Üniversitemize de başarılar diliyorum” dedi.

 

ANADOLU’NUN TARIM VE SANAYİ MERKEZİ OLAN KONYA’DA, ÜZERİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

 

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, “Anadolu’nun tarım ve sanayi merkezi olan Konya’da, Teknik Üniversite olarak üzerimize önemli görevler düşmektedir. Bölgedeki tarım ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek, ülkemizin yüksek teknoloji üssü haline gelmesine katkıda bulunacak gençler yetiştirmek, nitelikli araştırmalar yapmak ve üretilen bilginin uygulamaya koyulmasını sağlamak önde gelen hedeflerimizdir. Dönem başkanlığımız içerisinde 3 alanda yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Tüm dünyayı derinden etkileyen iklim değişikliği ve kuraklık, bu kapsamda 9. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu için Obruk oluşumu iklim değişikliği ve kuraklık önemli alt başlıklarımızdan birisi olacak.” dedi.

 

Bir diğer konu olarak, Konya,  güçlü sanayi kuruluşları ile özellikle ülkemizin savunma sanayine önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özçelik,  “Üniversitemizde bu alana yönelik projelere ayrı bir önem veriyor. Konya Teknik Üniversitesi Savunma Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından bölgemizde faaliyet gösteren savunma sanayi firma ve araştırmacıları ile Merkez faaliyetlerimizin örtüştüğü konularda projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda da UNİKOP dönem başkanlığımızda Savunma Sanayi Çalıştayı düzenlemeyi planlıyoruz. Üzerinde durduğumuz bir diğer konu ise Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü ilgi ve anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizi proje üretmeye ve proje geliştirmeye özendirmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla KTÜN 8. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı (KTMOPP) etkinliğimiz olacak. Dönem başkanlığımız boyunca bu ve daha başka konular temelinde çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden devraldığımız dönem başkanlığı görevini memnuniyetle üstleneceğimizi belirterek davetimize katılım gösteren herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  (NEVÜ) Rektörü, Prof. Dr. Semih Aktekin, “2021 Yılı UNİKOP Dönem Başkanlığı görevimizde, dünyayla beraber ülkemizi de etkisi altına alan Pandemi şartlarından dolayı uzaktan eğitim konularına odaklandık, onun dışında Üniversitelerin bulundukları bölgeye katkı sunmaları bakış açısıyla turizm odaklı faaliyetlere ağırlık verdik. Bu süreçte jeotermal kültürel miras hazinesinin ortaya çıkarılması adına da çeşitli çalışmalarımız oldu. Yine ilk kez teknoloji üniversitelerimizle transfer ofislerimiz tekno parklarımız arasında bir iş birliği yaratma, ortak proje yürütme amacıyla protokol imzaladık. Yine Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerine üniversite olarak destek verdik. Ön plana çıkan faaliyetlerimiz bunlardı ve ilerleyen süreçlerde de başlayan faaliyetlerimiz devam edecek. Birliğin faaliyetlerine bu güne kadar katkı sunan üniversitelerimize teşekkür ediyorum. Dönem başkanlığını bizden alan Konya Teknik Üniversitesi’ne de başarılar diliyorum.” dedi.

 

KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, “KOP İdaresi olarak “birlikte çalışma kültürünün gelişmesine katkı sunmak” misyonuyla, bölgemizdeki kurumlarımızla işbirliklerini güçlendirerek, eylem planlarına ve kalkınma süreçlerine yerelin katkısını arttırmayı amaçladık. Bu kapsamda bölge kalkınmasının en önemli aktörlerinden KOP İllerindeki üniversitelerimizle UNİKOP çatısı altında bir araya geldik. UNİKOP üyesi 13 üniversitemiz bilgi ve ar-ge kaynağı olarak sadece kendi bölgesinde değil, bütünüyle ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına destek veriyor. KOP İdaresi olarak bizler de, UNİKOP çatısı altındaki üniversitelerimizin ar-ge çalışmalarını zenginleştirmek ve üniversitelerin ar-ge altyapısını güçlendirmek amacıyla üniversitelerimizin çeşitli projelerine destek olmaya çalıştık. Bu yıl 10. Dönem Başkanlığını devralan Konya Teknik Üniversitemizin sayın Rektörü Babür Özçelik hocamıza da hayırlı olsun diyorum” dedi.

 

 UNİKOP Dönem Başkanlığı Devir teslim töreninin ardından Türk sinemasında kitaptan uyarlama sinema ve dizi film afişlerinin sergilendiği “Perdedeki Sayfalar” sergi açılışına katılan davetliler sonrasında 1. Olağan Üst Kurul toplantısı ile detayları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi.