SEMPOZYUM SEKRETERYASI

   Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ

   Doç. Dr. Farabi TEMEL

   Arş Gör. Dr. Gülcihan GÜZEL KAYA

 

TEKNİK DESTEK

    KTÜN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı