BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Sempozyuma gönderilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve diğer koşullara uygun bir şekilde hazırlanarak unikop.ktun.edu.tr/tr/Sempozyum sitesindeki BİLDİRİ GÖNDER linki takip edilerek ilgili alana yüklenmelidir. Sempozyum için gönderilen çalışmaların tüm sorumlulukları yazarlara aittir.

ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Sempozyuma gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır. Tam metin olarak seçilecek olanlardan telif haklarının devri istenecek olması nedeni ile özgün çalışmalara yer verilecektir.
 • Bildiri özetleri; yukarıdaki şablonda yer alan kurallara uygun olarak en az 300, en fazla 500 sözcük ile amaç ve kapsamı yansıtacak şekilde yöntem ve bulgulara yer verilerek hazırlanmalıdır.
 • Gönderilen çalışmaların dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Bildiri tam metinleri, şekil, tablolar ve kaynakça dâhil toplam 24 sayfayı geçmemelidir.
 • Gönderilecek Yazılar, MS Word yazı programı ile tek sütunlu dik A4 kağıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, 1.5 satır aralığı ve (11) punto ile yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1 cm olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.
 • Yazılarda sayfa kenar boşlukları; Üst: 2,5 cm, Sağ: 2 cm,     Alt: 1,5 cm, Sol: 3 cm ve Üstbilgi : 2 cm, Altbilgi : 2 cm şeklinde olmalıdır. Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmaları gereklidir.
 • Bildirinin ana başlığı ortada olacak şekilde, büyük harflerle, kalın ve (14) punto ile Türkçe ve İngilizce alt alta yazılmalıdır. Başlıklar arasında 1,5 boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazarın adı başlığın altında 10 punto, ortalı; yazar birden fazla ise, adları yan yana yazılmalıdır. Yazar(lar)ın akademik ünvanı, kurum, üniversite, Fakülte/Yüksekokul adı, e-posta dipnot şeklinde ilk sayfanın altında dip not numarası ile yer almalıdır.
 • Tam metin olarak hazırlanacak her bildirinin başında Türkçe ve İngilizce geniş özet özet bulunmalıdır. Özet başlığı 10 punto sola dayalı ve kalın, özet metni 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 400 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar sözcükler (10 punto) küçük harflerle yazılmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.
 • Yazılar, GİRİŞ bölümü ile başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. GİRİŞ bölümünü sırasıyla YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ, KAYNAKLAR bölümleri izlemelidir. Ana başlıklar 12 punto, kalın ve ortalı olarak yazılmalı ve her ana başlık kaynaklar dahil 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar 11 punto, kalın, sola dayalı ve ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bundan sonraki bütün kısımlar, 11 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.
 • Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde, kendi içeriğinin gerektirdiği APA standardına uygun biçimde oluşturulacak; tablo başlığı numaralandırılarak, üstte, sola dayalı ve koyu yazılacaktır.
 • Yazılardaki resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli;  şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerine, şekillerin ise altına her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde ve ortalanarak kalın karakterler ile yazılmalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir. Sayfaların altına (sağa yaslı olarak) sayfa numarası eklenmelidir.
 • Kaynaklar 9 punto ve tek aralıklı olarak yazar soyadlarına göre sıraya konularak yazılmalı, APA (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır. Yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.  Genel anlamda tüm APA 7 kuralları için https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/  adresine bakabilirsiniz.